OAK Repository

Browsing "연구보고서" by Title

All 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:
Showing results 597 to 616 of 2599
Issue DateTitleSeries/no
2016

최영진

Global Issue Paper, 16-20-4
2016

이중원

Global Issue Paper, 16-20-5
2016

송경석

Global Issue Paper, 16-20-1
2012

김정순

연구보고, 2012-16
2017

최유; 권채리

입법평가 연구, 17-15-④
2013

서광옥

글로벌법제전략 연구, 13-22-7-2
2018

최은석

통일법제 Issue Paper, 18-19-⑥
2013

손현진; 이순태

연구용역 최종보고서, 통일부
2019

류지성; 최유; 박훈민; 장원규

정책연구, 연구용역 최종보고서 ; 통일부
2002

문준조

현안분석, 02-17
2018

김광길

통일법제연구, 18-19-①-05
2018

이찬호

통일법제연구, 18-19-①-04
2018

장은정; 김정진; 윤성혜

통일법제연구, 18-19-①-07
2018

박정원

통일법제연구, 18-19-①-03
2018

손현진

통일법제연구, 18-19-①-06
2018

박훈민

통일법제연구, 18-19-①-02
2018통일법제연구, 18-19-①-01
2017

이찬호

통일법제 Issue Paper, 17-19-⑨
1992

박상철

국내입법의견조사, 92-5
2018

권형둔

통일법제 Issue Paper, 18-19-①

Browse