OAK Repository

Browsing by Title

All 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:
Showing results 4029 to 4048 of 4986
Issue DateTitleSeries/no
2018

이천기

기후변화법제연구, 18-17-④
2018

이재형

기후변화법제연구 이슈페이퍼, 2018-01호
2013-06-30

법제연구, Vol. 44 Page. 185-209

이재경

-
2011-03-31

Vol. 4

김한창

-
1991

문준조

연구보고, 91-12
2021-08-31

Vol. 20 Page. 33-43

김연수

-
2011-04-20

Vol. 2

하상섭

-
2015연구용역 최종보고서, 평택시
2019-03-15

법연, Vol. 62

한부영

-
2018

한부영

통일법제 Issue Paper, 18-19-⑧
2020

신상철; 김은정

정책연구, 연구용역 최종보고서 ; 환경부
2020

윤인숙

연구보고, 20-08
1998-06-30

Vol. 14 Page. 235-261

朴尙熙

-
2012

손현진

녹색성장 연구, 12-23-3
2020

박세훈

연구보고, 20-10
2007

정상우

현안분석, 2007-50
2016-06-09

Vol. 3

김중길

-
2016-05-11

Vol. 2

문준조

-
2011

박영도; 원소연

입법평가 연구, 11-17-1
2009

이종한

입법평가 연구, 09-16-1-4

Browse