OAK Repository

Browsing by Title

All 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:
Showing results 1521 to 1540 of 4986
Issue DateTitleSeries/no
2011-10-20

Vol. 6

이지윤

-
2014-10-30

Vol. 8

김효곤

-
2013-10-04

Vol. 7

돌진 소드넘, 나란치멕 다바

-
2019-08-01

최신외국법제정보, Vol. 5 Page. 66-72

아딜비시 에르덴척트

-
2014-04-30

Vol. 2

돌진 소드넘·푸레브수렌 루브산도리

-
2013-05-31

Vol. 3

돌진 소드넘

-
2019-08-01

최신외국법제정보, Vol. 5 Page. 73-79

돌진 소드넘

-
2009

J. Amarsanaa; Sodnom Doljin

법제교류 연구, 09-17-1
1993

이준우

국내입법의견조사, 93-11
2020-09-01

Vol. 68 Page. 6-13

박범순

-
2012

강문수; 김정순

연구용역 최종보고서, 관세청
2000

문준조

연구보고, 2000-21
2017

성승제; 신영수; 곽관훈; 고재종; 강문수이준서이준호장원규

연구용역 최종보고서, 관세청
2016연구용역 최종보고서, 국가기술표준원
2011

이준우; 한정미장민선

연구용역 최종보고서, 한국관세무역개발원
2021-06-30

법제연구, Vol. 60 Page. 61-92

박세훈

-
2009-06-30

법제연구, Vol. 36 Page. 407-436

정상우

-
2019

이유봉; 장민선; 김윤정; 이기평; 이경희; 박정수

정책연구, 연구용역 최종보고서 ; 식품의약품안전처
2014

강현철; 류성진

글로벌법제전략 연구, 14-20-6
2007

송영선

법령용어 연구, 07-05

Browse