OAK Repository

Browsing by Title

All 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:
Showing results 1501 to 1520 of 4986
Issue DateTitleSeries/no
2011-12-05

Vol. 7

박종현

-
2011-12-05

Vol. 7

이상현

-
2011-12-05

Vol. 7

조지만

-
2014

김정순

연구보고, 2014-12
2012-10-30

Vol. 6

정상우, 변철희

-
2010

윤광진; 이순태; 조영기; 조용준; 장경호; 정상우; 변철희; 최 혁

입법평가 연구, 10-13-7
2011

한국법제연구원

-
2018현안분석, 18-02
2014

이준우; 김정순

연구용역 최종보고서, 문화재청
2009

정상우; 정종섭; 이세정; 박종원

연구용역 최종보고서, (사)한국문화재조사연구기관협회
2014연구용역 최종보고서, 환경부
2021-08-31

Vol. 20 Page. 7-18

조희문

-
2010-03-12

Vol. 1

하상섭

-
2016-04-06

Vol. 1

오일석

-
2012-02-29

Vol. 특집호

김진오

-
2012-02-29

Vol. 특집호

이준표

-
2012-02-29

Vol. 특집호

비교법제연구실

-
2008-11-17

Vol. 9

송영선

-
2011-10-20

Vol. 6

김용훈

-
2011-10-20

Vol. 6

김현수

-

Browse