OAK Repository

Browsing by Title

All 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:
Showing results 1441 to 1460 of 4986
Issue DateTitleSeries/no
1994

고영훈

연구보고, 1994-9
2018

박진완

통일법제 Issue Paper, 18-19-③
2006-12-20

법제연구, Vol. 31 Page. 199-225

韓貴鉉

-
2014입법평가 연구, 14-17-1
2006

경쟁법연구, Vol. 14 Page. 285-318

김윤정

-
2002

김두진

연구보고, 02-15
2011-12-31

Vol. 8

이준표

-
2004

김수진

연구보고, 2004-09
2019연구용역 최종보고서, 농림축산식품부
2011현안분석, 2011-14
2015법제분석지원 연구, 15-21-2
2018연구용역 최종보고서, 농림축산검역본부
2010

법과 정책, Vol. 16 Issue. 1 Page. 169-192

이준서

-
2006

강동국

현안분석, 2006-22
2005

국제지역연구, Vol. 9 Issue. 3 Page. 692-713

최재용; 이준서

-
2020

한국법제연구원

정책연구, 연구용역 보고서 ; 국토교통부
2016-12-20

법제연구, Vol. 51 Page. 241-282

류성진

-
2016

장완규

입법평가 Issue Paper, 16-17-4
2020-12-01

Vol. 69 Page. 54-55

형수경

-
2021-03-08

Vol. 70 Page. 12-15

이학기

-

Browse