OAK Repository

Browsing by Title

All 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:
Showing results 501 to 520 of 4986
Issue DateTitleSeries/no
2017-06-30

법제연구, Vol. 52 Page. 273-301

임규철

-
2019

강원법학, Vol. 56 Page. 207-252

이재훈

-
2017

법과 정책, Vol. 23 Issue. 2 Page. 77-106

박종준

-
2016-10

LEGISLATIVE ISSUE BRIEF Issue. 14 Page. 48-55

홍의표

-
2012-06-30

법제연구, Vol. 42 Page. 77-112

강보라

-
2017-06-30

법제연구, Vol. 52 Page. 89-126

손경애

-
2008-12-20

법제연구, Vol. 35 Page. 371-398

이세정

-
2011-10-20

Vol. 6

김두수

-
2008

한국법제연구원

워크샵, 2008-01
2018-12-20

법제연구, Vol. 55 Page. 7-56

이장희

-
2009연구보고, 2009-06
2013

최승필

글로벌법제전략 연구, 13-22-1-3
2008

법학논총, Vol. 28 Issue. 2 Page. 155-177

이세정

-
2006비교법제 연구, 2006-06
2017

현대호한정미최지연; 김수홍

연구용역 최종보고서, 한국건설기술인협회
2012

윤석진

연구보고, 2012-07
2013연구용역 최종보고서, 교통안전공단
2011연구용역 최종보고서, 농림수산식품부
2013

이종영

녹색성장 연구, 13-23-2
2015연구용역 최종보고서, 건축도시공간연구소

Browse