OAK Repository

Browsing by Title

All 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:
Showing results 4341 to 4360 of 4987
Issue DateTitleSeries/no
2008-06-30

법제연구, Vol. 34 Page. 147-186

金炳圻

-
2016-10-31연구보고, 2016-09
2005

전학선; 김춘환; 김해룡; 설계경

현안분석, 2005-03
2007

이준우; 김정순

연구용역 최종보고서, 법제처
2014연구용역 최종보고서, 국무조정실
2013

박영도

연구보고, 2013-01
2020-06-01

Vol. 67 Page. 84-85

왕승혜

-
2021-06-01

Vol. 71 Page. 12-15

이진수

-
2020-12-20

법제연구, Vol. 59 Page. 67-98

백옥선

-
2021-06-01

Vol. 71 Page. 16-20

김대인

-
2020-12-20

법제연구, Vol. 59 Page. 27-66

김대인

-
2021-06-01

Vol. 71 Page. 6-11

김은영

-
2020-12-20

법제연구, Vol. 59 Page. 1-25

이진수

-
2021-06-30

법제연구, Vol. 60 Page. 1-60

채향석; 하명호

-
2017

Rie YASUDA

현안분석, 2017-09
2009연구보고, 2009-12
2006

김정순

연구보고, 2006-16
2020

왕승혜; 정명운; 김현희; 윤계형; 김종천; 박세훈; 백옥선; 권채리; 김동균; 신서혜

정책연구, 연구용역 최종보고서 ; 법제처
2011

법학논총, Vol. 31 Issue. 1 Page. 349-376

이세정

-
1996-06-30

Vol. 10 Page. 86-99

金鎔珍

-

Browse