OAK Repository

Browsing by Title

All 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:
Showing results 3901 to 3920 of 4986
Issue DateTitleSeries/no
2007

신영수

연구용역 최종보고서, 문화관광부
2007

한국법제연구원

재정법제 자료, 07-9
2009

문준조

현안분석, 2009-04
2012

박귀천; 이유봉

현안분석, 2012-14
2007현안분석, 2007-24
2017

강현철차현숙김종천; 권채리; 최유경; 백원근

연구용역 최종보고서, 한국출판문화산업진흥원
2012

경제법연구, Vol. 11 Issue. 1 Page. 3-31

성승제

-
2002

유성재

연구보고, 02-08
2003

유성재

연구보고, 2003-06
2009연구용역 최종보고서, 한국장학재단
2014

한국법제연구원

지역법제 자료, 14-16-16
2016

토지공법연구, Vol. 75 Page. 125-145

최경호

-
2021-08-31

Vol. 20 Page. 19-32

손수림

-
2009

比較法學, Vol. 20 Page. 43-73

이세정

-
2011-12-05

Vol. 7

하상섭

-
2021-03-08

Vol. 70 Page. 30-33

공효영

-
2011-06-03

Vol. 3

윤정화

-
2011-06-03

Vol. 3

김은환

-
2009

김한칠; 아르닥 듀셈바예바; 박광동

법제교류 연구, 09-17-4
2011-06-03

Vol. 3

최유

-

Browse