OAK Repository

Browsing by Title

All 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:
Showing results 3281 to 3300 of 4986
Issue DateTitleSeries/no
2018

박정훈

입법평가 Issue Paper, 18-15-④
2016

입법학연구, Vol. 13 Issue. 1 Page. 179-208

최유

-
2009-12-20

법제연구, Vol. 37 Page. 39-71

문상덕

-
2008연구보고, 2008-02
2009연구보고, 2009-07
2019-06-30

입법평가연구, Vol. 15 Page. 21-44

고인석

-
2017-06

입법평가연구 Issue. 11 Page. 37-62

최혜선

-
2017-06-30

Vol. 11 Page. 37-62

최혜선

-
2015입법평가 Issue Paper, 15-17-6
2011

윤계형; 조영기

입법평가 연구, 11-17-15
2014현안분석, 2014-09
2019

이세정; 류지성; 김성윤

정책연구, 연구용역 보고서 ; 해양경찰청
2011현안분석, 2011-07
2014

홍종현

현안분석, 2014-04
2014

김정순; 장민선최유

연구용역 최종보고서, 보건복지부
2011

원소연; 조임영; 정영훈; 신현중

입법평가 연구, 11-17-12
2018-10-31

Vol. 14 Page. 73-110

윤수정

-
2020-03-06

Vol. 66 Page. 44-47

신진호

-
2017연구용역 최종보고서, 장애인기업종합지원센터
2021정책연구, 연구용역 최종보고서 ; 문화재청

Browse