OAK Repository

Browsing by Title

All 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:
Showing results 2401 to 2420 of 4986
Issue DateTitleSeries/no
2010-07-01

Vol. 4

임배진

-
2016-05-11

Vol. 2

김경석

-
2013

조혜신

연구용역 최종보고서, 법제처
2016법제교류 연구, 16-18-10
1998-12-20

Vol. 15 Page. 276-304

崔哲榮

-
2011-06-30

법제연구, Vol. 40 Page. 303-335

조경배

-
2008-06-17

Vol. 4

차현숙

-
2018

정혜영

입법평가 Issue Paper, 18-15-⑥
2018

정명운강문수박광동; 김기용; 최새로나

연구용역 최종보고서, 한국교통안전공단
1994

조정찬; 임병수

현안분석, 1994-3
2014

한국법제연구원

-
2014연구보고, 2014-05
2014

한국법제연구원

-
2014

한국법제연구원

-
2013현안분석, 2013-08
2018연구용역 최종보고서, 국무조정실
2013연구용역 최종보고서, 안전행정부
2017

전재경; 최봉석; 기서진; 오병철; 박수진; 이상훈

기후변화법제연구 이슈페이퍼, 17-03
2010

한국법제연구원

재정법제 자료, 10-12-14
2010

성승제; 김성수; 정찬모

재정법제 연구, 10-12-3

Browse