OAK Repository

Browsing by Title

All 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:
Showing results 2361 to 2380 of 4986
Issue DateTitleSeries/no
2007현안분석, 2007-09
2003-06-30

Vol. 24 Page. 127-153

諸成鎬

-
2010

한국법제연구원

녹색성장 자료, 10-16-4
2018-06-30

법제연구, Vol. 54 Page. 217-259

최수정

-
2005

이준우

연구보고, 2005-11
2009연구용역 최종보고서, 국토해양부
2015

김지훈; 최환용이상모

연구용역 최종보고서, 해양수산부
2012비교법제 연구, 12-20-14-1
2012

김정현

비교법제 연구, 12-20-14-2
2012

김성호

비교법제 연구, 12-20-14-3
2012비교법제 연구, 12-20-14-4
2012

김범준

비교법제 연구, 12-20-14-5
2012

최승필

비교법제 연구, 12-20-14-6
2012

손현; 서광옥

비교법제 연구, 12-20-14-7
2012

박종원; 이준서

연구용역 최종보고서, 환경부
2016-12-20

법제연구, Vol. 51 Page. 75-106

김영우

-
2008연구용역 최종보고서, 식품의약품안전청
2009-12-20

법제연구, Vol. 37 Page. 269-296

구대환

-
2014

아세아여성법학, Vol. 17 Page. 109-113

성승제

-
2010-09-28

Vol. 6

이아름

-

Browse