OAK Repository

Browsing by Subject 국제법, 국제기구

All 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:
Showing results 6 to 11 of 11
Issue DateTitleSeries/no
2018

강명원

헌정제도연구사업 Issue Paper, 2018-03-01
2016Global Issue Paper, 16-20-7
2016법제교류 연구, 16-18-9
2018

이천기

기후변화법제연구, 18-17-④
2018

이재형

기후변화법제연구 이슈페이퍼, 2018-01호
2015

이기평; 임목삼; 이주윤; 고준성; 박언경; 정찬모; 이상모; 김대원; 오선영; 권혁재; 류예리

글로벌법제전략 연구, 15-20-3
1

Browse