OAK Repository

Browsing by Subject 금융

All 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:
Showing results 1 to 32 of 32
Issue DateTitleSeries/no
2016-
1998

최홍엽

사회문화법제분석, 1998-01
2017-03-31

KLRI Journal of Law and Legislation, Vol. 7 Issue. 1 Page. 23-56

Renata Soares Piazzon

-
2003

문준조

연구보고, 2003-10
2013

최승필

글로벌법제전략 연구, 13-22-1-3
2013연구보고, 2013-02
2012

성승제; 고재종; 이훈종; 하영태

재정법제 연구, 12-18-6
2017연구보고, 2017-10
1999

유진식

연구보고, 1999-13
2009

고재종; 류승훈; 강현철

입법평가 연구, 09-16-6
2010연구보고, 2010-01
2017연구보고, 2017-06
2010현안분석, 2010-10
2013

권순현

입법평가 연구, 13-24-3
2018연구보고, 18-11
2012현안분석, 2012-07
2014지역법제 연구, 14-16-1
2014

한국법제연구원

지역법제 자료, 14-16-7
2016-06-30지역법제 연구, 16-16-①
2008현안분석, 2008-02
2016-07-04

성승제

현안분석, 2016-01
2016법제교류 연구, 16-18-10
2006

오성근

비교법제 연구, 2006-10
2007

최성근

연구보고, 2007-17
2007

최철호

연구보고, 2007-15
2008연구보고, 2008-05
2006

곽관훈

연구보고, 2006-01
2014연구보고, 2014-02
2000

윤영신

연구보고, 2000-04
2006

장선희

연구보고, 2006-02
2008연구보고, 2008-03
2001

김광묵

연구보고, 2001-11
1

Browse