OAK Repository

Browsing by Author 2007025

All 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleSeries/no
2020

박광동; 김현희; 이상모; 정다운

정책연구, 연구용역 최종보고서 ; 법제처
2021

김윤정; 박광동; 김현희; 나채준; 홍명수

정책연구, 연구용역 최종보고서 ; 영화진흥위원회
2020

박광동

현안분석, 20-03
2020

박광동

현안분석, 20-01
2021

박광동

현안분석, 21-01
2020

박광동

현안분석, 20-07
2020

박광동; 강현철; 박기령

정책연구, 연구용역 최종보고서 ; 기획재정부
1

Browse